Säkerhet

Leverans och teknisk information

Sunset Balcony är mycket stabil, kraftig och säker. Den tillverkas enligt certifierade metoder, är typgodkänd och följer gällande säkerhetsnormer (EG-typkontrollintyg / EC-type examination Certificate No. 0404/20/2547 av SMP/Svensk Maskinprovning RISE, CE märkt och följer EN280 standard). Kopia på typintyget samt bruksanvisning med mera ingår i dokumentationen vid köp. För mer information om säkerhet och typgodkännande etc. kontakta Solutsikt AB (sol@solutsikt.se).

Räcke och grind på balkongen följer motsvarande krav som finns för trappor och balkonger samt är handikappanpassade (bredden på grindarna tillåter rullstol men måste lyftas upp eller att separat ramp anskaffas). Staket runt Sunset Balcony på marken är en skyddsåtgärd för att förhindra att någon obehörig kan komma i närhet av lyftanordningen då den används. Det är viktigt att skyddsstaket liksom grind är säkrade vid användning.

Vid leverans av Sunset Balcony hålls en kortare utbildning i skötsel och säkerhet. Det finns tydliga instruktions- och varningsskyltar och medföljande vind- och höjdmätare som skall användas om det ej är vindstilla. Man skall ej använda balkongen om det blåser mer än 12m/sek. Den får ej användas enskilt av barn eller personer under 18 år. Batteriernas laddning bör kontrolleras före användning (speciellt om de laddas via solceller). Vidare bör man ha med mobiltelefon för att kunna påkalla hjälp för ev. reservsänkning om fel skulle uppstå (görs enkelt vid marknivå). Jourtelefonnummer till lokalt serviceföretag (om man tecknar serviceavtal) finns angivet på skylt. Se vidare medföljande detaljerad bruksanvisning.

  • Leverans – vi levererar till hela världen. Pris varierar beroende på leveransort. Begär prisinformation. I leveranskostnaden ingår leverans till tomten samt uppställning av Sunset Balcony med tillbehör. Det förutsätts att marken är plan och stabil samt att det går att köra till platsen. Tillkommande arbete beroende på markförhållanden och ev. annan anpassning kan tillkomma (platsen undersöks i samband med höjdmätning och ev. filmning med drönare). 
  • Andra möbler, staket med mer – Begär offert. Vi vill påpeka att ingående möbler är speciellt utvalda för att ha låg vikt (aluminium etc.) och för att passa in/få plats på balkongen. 
  • Strömförsörjning – Sunset Balcony laddas med enfas 230 V till ingående batterier via medföljande batteriladdare. Laddning via solceller erbjuds som tillval.
  • Hydrauliken drivs via batterierna (lågspänning). Hydrauloljan fungerar ner till ca +/- 0 grader (vid lägre temperatur kan oljan behöva bytas till en tunnare).
  • Leveranstid är normalt 3-4 månader ifall vi ej har utsiktsterrasser på lager i Stockholm (serieproduktion har startats och vi har stor leveranskapacitet).
  • Vind- och höjdmätare medföljer.
  • Trappa och staket medföljer (om ej annat överenskoms).
  • Teknisk specifikation och dokument medföljer.
  • Flyttning av Sunset Balcony – Sunset Balcony har 4 hjul och flyttas kortare sträckor eller på tomten av bil med dragkrok (vikt ca 2500 kg). Vid förflyttning på väg krävs trailer eller annat transportsätt för avsedd vikt. Det är viktigt att Sunset Balcony placeras plant (lutning < 1,5 grader) på stabil mark eller med plattor under stödbenen.

Läs vår FAQ

Har du fler frågor eller vill läsa mer om användningen av vår utsiktsterrass?

Spana in vanliga frågor via länken nedan.