Köpinformation

Här finner du samtlig köpinformation för köp hos oss på Solutsikt AB. Har du frågor kring köpinformation eller köpevillkor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Tillämplighet

Köpevillkor är tillämpliga då svensk eller annan tillämplig lag inte föreskriver villkor som är i konflikt med densamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen och Distansavtalslagen, och för företag gäller Köplagen. Ta alltid del av fullständig köpinformation vid genomförande av köp (för mer detaljer se Solutsikt AB’s köpavtal). 

Beställning

Normalt hanterar vi alla beställningar via offertförfrågan per e-post. Om du som beställer är under 18 år ska du ha målsmans tillstånd innan du får genomföra köpet. Beställer du i någon annan persons namn utan dennes medgivande, och det medför att vi lider ekonomisk eller annan skada, polisanmäler vi. 

Vid beställning tecknas köpeavtal och 15% erläggs då i förskottsbetalning. Resterande belopp erläggs vid leverans.

Priser

Alla priser skickas som offert per e-post med respektive villkor för betalning, kontakta oss för offert. Vi friskriver oss från eventuella pris- och tryckfel.

 

Leveranstider och leveranser

Liften levererar vi normalt inom 3-4 månader om inte annat avtalats. Vid oväntat hög efterfrågan eller marknadsstörningar kan leveranstiderna vara längre. Hör med din kontakt hos oss för exakt leveransdatum – vi försöker att ha utsiktsterrasser hemma i lager och redo för omgående leverans i högsta möjliga mån. Då är leverans möjlig inom 2 veckor.

Anmärkningar om fel eller brist i leveransen skall ske senast 7 dagar efter att den mottagits av beställaren. Göres ej sådan anmärkning trots att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, förlorar han rätten till talan.

Avbeställning

Vill du som kund avbeställa en order är det möjligt att göra fram till att leverans är gjord, men då behåller Solutsikt AB förskottsbetalningen på 15% för att täcka våra omkostnader. Avbeställning av en icke lagerförd vara som vi har köpt in delarna till speciellt för dig som kund är inte möjlig efter det att vi har beställt varan åt dig från våra leverantörer (vi producerar, sammansätter och testar produkten inför leverans). En avbeställning är inte giltig förrän vi har bekräftat att vi har tagit emot avbeställningen.

Ångerrätt och returer

Här finner du köpinformation avseende ångerrätt. Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss via e-post. Därefter kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger du de uppgifter vi behöver. Kostnaden för att återsända en vara som ska returneras med hänvisning till Distansavtalslagen betalar du som kund. Detta beror på att Distansavtalslagen inte ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vid retur ska du i så fall återsända varan emballerad enligt våra rekommendationer.

I fall då varor som man har beställt inte kan nyttjas, på därför avsett vis, exempelvis kompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, kan återköp i vissa fall ändå godkännas. Om vi godkänner återköp står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis rör det sig om frakt och sammansättningskostnader. I sådana fall innehålles 20 % av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

Reklamationer

Utifrån vår köpinformation och enligt konsumentköplagen har privatpersoner två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation ska du i så fall göra inom skälig tid från det att felet har upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång som köparen ska påvisa att fel som man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Det är vidare en förutsättning att produkten hanteras enligt bruksanvisningen och annan medföljande dokumentation samt enligt den utbildning som görs i samband med leverans (dokumentation och utbildning är en del i produktens typgodkännande).

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig om identisk vara inte finns tillgänglig vid tillfället, för åtgärd av returnerad vara, exempelvis möblemang till utsiktsterrassen.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgör i regel en svensk domstol.

Force Majeure

I vår köpinformation finner du här vad som avses med force majeure. I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, och därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll – vilken vi skäligen inte har kunnat förutse, och som påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi inte kan hålla nämnda avtal/utfästelser, ska utgöra grund till att vi blir befriade från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.